İhyau Ulumiddin – 4 Cilt / Büyük Boy

Söyledikleri ve yazdıklarıyla  ‘’HÜCCETÜ’L-İSLAM’’ olan büyük alim İMAM GAZALİ’nin asırlardır başvurulan tartışılmaz islam klasiği ‘’İHYA’U ULUM’İD-DİN’de son nokta…

Değerli hocamız Prof.Dr. SITKI GÜLLE’nin özenli ve anlaşılır tercümesiyle sizlerle buluşmaktadır.

İnsanın hem dış hem de iç dünyasına seslenen bu eser, zâhir ve bâtın ilimleri uzlaştıran, fıkıh ile tasavvufu kaynaştıran eşsiz bir örnektir. Eserde şer’î ilimlerin arka planları üzerinde durulur. Klasik fıkıh kitaplarında yer alan bilgilerin ötelerine geçilir. İçerdikleri ruha, taşıdıkları manaya, vermek istedikleri mesajla dikkat çekilir. Fertten aileye, aileden çevreye, çevreden millete, milletten de ümmet ve insanlık câmiasına yansıması gereken etkileri değerlendirilir. Abdestin-namazın, zekatın-haccın, orucun-evlenmenin, alış-verişin, helâlin-haramın, yemenin-içmenin, özetle genelde maddi hayata yönelik kişiye ve sosyal hayatı ilgilendiren her olayın bir arka planı olduğu özenle yansıtılır. Bu 4 ciltlik eserin her birinde 10 kitap olup toplam 40 kitaptan oluşmaktadır.

Kitap Adı :   İhyau Ulumiddin – 4 Cilt / Büyük Boy
ISBN :   9789944301237
Yazarı :   İmam Gazali
Mütercim Adı :   Prof. Dr. Sıtkı Gülle
Yayınevi :   Huzur Yayınevi
Sayfa Sayısı :   3.906 sayfa
Cilt Türü :   Sert Kapak Lüks Ciltli
Kağıt Türü :   Şamua Kağıt
Son Baskı Tarihi :   2021
480,00 270,00
Paylaş

Sunucu Seo ve Site Optimizasyonu Geliyoo E-Ticaret Sitesi E Ticaret Tarafından sağlanmaktadır.