islam Tarihi

islam Tarihi

Bu İslâm Tarihi, tarihî vak’aların kronolojik bir sırayla anlatılmasından ibaret kuru bir tarih kitabı değildir. Tahlilî ve tenkidî bir tarihtir. Bu bakımdan tarihî vak’aların kök sebeplerini açıklayan; dünün, bugünün ve yarının meselelerine çözüm getiren bir eser mahiyetindedir. Eser, bugün İslâm’ı ve İslâm topluluklarını yeniden ve doğru bir surette anlamak ihtiyacında olan Müslüman Türk gençliğine birçok temel gerçekleri tanıtacak, asırlar boyu gizli kalmış ihtilafların içyüzünü gösterecek, bilhassa dinî hiçbir esasa dayanmayan, tamamen siyasi kaynaklı ihtilâfların gerçek yüzünü ve bunların ortadan kaldırılmasının en sağlam yollarını açık seçik ortaya koyacak bir vukuf ve tahlil gücüne sahip bulunmaktadır. Eser, tarihî ihtilafların giderilerek, İslâm birliğinin nasıl sağlanacağının yollarını açık seçik gösterirken, Doğu ve Batının gerçeklerini birleştirerek tevhidçi bir görüşle birleştirici ve bağdaştırıcı bir şekilde bunun esaslarını gelecek nesillere göstermiştir. İslâm’ın tarihinin iyi ve doğru anlaşılmasının, İslâm’ın bugününe ve yarınına en büyük hizmeti yapacağına inandığımız için bu değerli eserin dikkatle okunmasını tavsiye ederiz. 

NOT: Kitabın içinde ek olarak ; ALLAH’I İNKAR MÜMKÜN MÜDÜR? YAHUT FEN HUZURUNDA KÜFÜR MESLEKLERİ (TABİAT ÜSTÜ FELSEFESİ – METAFİZİK BAHİSLERİ) BÖLÜMÜ YER ALMAKTADIR.

Kitap Adı :   islam Tarihi
ISBN :   9789944301985
Yazarı :   Şehbenderzade Filibeli Ahmed Hilmi
Mütercim Adı :   Hüseyin Rahmi Yananlı
Yayınevi :   Huzur Yayınevi
Sayfa Sayısı :   680 Sayfa
Cilt Türü :   Sert Kapak Lüks Ciltli
Kağıt Türü :   2.hamur Kağıt
Son Baskı Tarihi :   2021
80,00 45,00
Paylaş

Sunucu Seo ve Site Optimizasyonu Geliyoo E-Ticaret Sitesi E Ticaret Tarafından sağlanmaktadır.