Tefsir-i Kebir – 23 Cilt

Tefsir-i Kebir – 23 Cilt

Güven ve istikrarın hâkim; huzur ve ilmin zirvede olduğu dönemlerde tefsir ilminin imamı olarak kabul edilen; büyük âlim, mutasavvıf Fahruddin Râzi tarafından kaleme alınan “Mefâtîhu’l-Gayb” isimli bu eser; yüzyıllarca Osmanlı Medreselerinde okutulmuş, ayrıca İbn-i Kesir, Elmalılı, Ebu’s Suud, Hulasatu’l Beyân gibi yakın tarihlerde yazılmış tefsirlerin de her yönden önemli bir kaynağı olmuştur. Kendinden sonra yazılmış bütün tefsirlere kaynaklık eden; ayetleri, Peygamberimiz(s.a.v.) ve Ashabının(r.a.) sözleriyle birlikte delillerle açıklayan, konulara sosyolojik, felsefi, tasavvufi ve bilimsel izahlar getiren 23 ciltlik dev bir eserdir.

Kitap Adı :   Tefsir-i Kebir – 23 Cilt
ISBN :   9786054606122
Yazarı :   Fahruddin Razi
Yayınevi :   Huzur Yayınevi
Sayfa Sayısı :   14.350 sayfa
Cilt Türü :   Sert Kapak Bez Ciltli
Kağıt Türü :   Şamua Kağıt
Son Baskı Tarihi :   2019
1.800,00 980,00
Paylaş

Sunucu Seo ve Site Optimizasyonu Geliyoo E-Ticaret Sitesi E Ticaret Tarafından sağlanmaktadır.